رویه بازگشت وجه

در صورتی که بنا به هردلیلی پس از پرداخت توسط درگاه بانکی مبلغی از حساب شما کسر و ثبت نگردید طبق قوانین بانک مرکزی حداکثر تا 72 ساعت این مبلغ به حساب شما عودت داده میشود. در صورتی که پس از گذشت این زمان مبلغی به حساب شما بازگردانده نشد میتوانید از طریق پشتیبانی موضوع را جهت بررسی اطلاع دهید.

اما در صورتی که فایل دانلود شده با عنوان آن همخوانی نداشت و یا فایل خراب باشد بازگشن وجه صورت نمیگیرد و شما میتوانید با اطلاع این موضوع به پشتیبانی نسبت به دریافت فایل صحیح اقدام نمایید